Chirurgické zákroky v rámci ústní chirurgie
   Resekce kořenového hrotu zubu se provádí v případě, že zub se zanícenou nebo odumřelou dření nelze ošeřit klasickým způsobem, to znamená přístupem kořenovým kanálkem zubu. Resekce je menší chirurgický výkon, při němž je nutno odstranit zánětlivě změněné tkáně v okolí hrotu zubního kořene a zhotovit dokonale těsnící výplň kořenového kanálku. Po tomto výkonu obvykle není nutná pracovní neschopnost.
  Odstranění neprořezaných nebo nesprávně prořezaných zubů se provádí z důvodu prevence pozdějších zánětlivých komplikací. Ke komplikacím může dojít tehdy jestliže prostor nad neprořezaným zubem je spojen s dutinou ústní, třeba jen úzkým kanálkem, nebo tehdy jestliže nesprávně prořezaný zub není možno pro stěsnání okolního prostoru dokonale čistit. V těchto případech může na zubu dojít k hromadění zubního mikrobiálního povlaku, který nelze očistit. Postupně působením mikrobů povlaku a jejich zplodin dojde nejprve ke vzniku kazu a později k zánětu zubní dřeně nebo až k jejímu odumření. Tento výkon také zpravidla nevede k pracovní neschopnosti.
   Odstranění zubů moudrosti se provádí opět zejména z důvodu předcházení zánětlivým komplikacím jako u druhého bodu, dále pro jejich nesprávné postavení, kdy při každém zavření úst dochází ke skousnutí sliznice tváře a také proto, že dokonale vyčistit zub moudrosti lze jen u velmi malého procenta lidí. Pokud tento zub není po dlouhou dobu dobře čištěn, podlehne postupně kazu a z toho vyplývajícím dalším komplikacím, jak je uvedeno výše. Odstranění dolních zubů moudrosti bývá obtížnějším chirurgickým výkonem, který často vede k několikadenní pracovní neschopnosti.
   Parodontologické operace se provádí opět z důvodu předcházení zbytečné ztrátě zubu, tentokrát nikoli pro kaz, ale pro poškození parodontu, to je název pro tkáně v okolí zubu, s jejichž pomocí je zub upevněn v čelisti. Pokud dojde k jejich dlouhodobému zánětu, vede to postupně k uvolnění zubu až k jeho ztrátě. Mezi tyto operace můžeme zařadit odstranění zbytnělé okrajové dásně, čištění plochy kořenů pod úrovní okraje dásně, odstranění různých vazivových pruhů, které odtahují okraj dásně a také operace směřující k tomu, aby se vytvořil širší pruh přirostlé dásně, která zabrání odtahování okraje dásně. Po těchto operacích se obvykle přikládá na operovanou část čelisti pružný obvaz, který má zabránit dráždění operované plochy potravou a slinami. Tento typ chirurgických zákroků zpravidla nevyvolává snížení pracovní schopnosti.
   Elektrochirurgie je moderní metoda, při níž se k rozdělení měkkých tkání ústních nepoužívá chirurgický nůž - skalpel, ale vysokofrekvenční proud vedený slabým drátkem. Při použití elektrochirurgie nedochází k velkému krvácení, protože se malé cévky ihned při rozdělení tkáně "zataví", dále je výhodné i rychlejší hojení po zákroku, které bývá bez zánětlivých komplikací.
   Další chirurgické zákroky lze dohodnout a vysvětlit individuálně.
Zpět