Výuka ústní hygieny
    Protože v naší republice je velmi nízká úroveň ústní hygieny, což je způsobeno tím, že se zde na ústní hygienu nikdy nedbalo (nevyučovala se ani na univerzitě pro zubaře), rozhodli jsme se zahájit výuku ústní hygieny. Téměř každý člověk si zuby čistí, ale málokdo to umí tak, aby si je dokonale vyčistil. Nikdo se to nikdy neučil, jde vždy o zručné samouky. Pokud v ústech jsou místa, z nichž není odstraněn zubní povlak, jsou to místa nečistá, která jsou příčinou 90% všech škod, které se v ústech vyskytují ( zubní kaz a jeho následky + tzv. paradentóza), a které vedou postupně ke ztrátě zubu.
    Cílem dokonalé ústní hygieny je celoživotní zachování zdravého chrupu! Pokud naučíme Vaše děti dokonale čistit chrup již v ranném věku, nebudou mít zubní kaz a nebudou mít paradentózu! Pokud Vy se naučíte dokonale čistit chrup v dospělosti, významně snížíte možnost vzniku zubního kazu a zabráníte rozvoji paradentózy.
    Jak výuka ústní hygieny probíhá?
 V první návštěvě provedeme vyšetření stavu ústní dutiny, přítomnost povlaků na zubech a vyšetření zubů a dásní, včetně rentgenového. Stav ústní hygieny hodnotíme objektivně pomocí jednoduchých indexů. Pacient se seznámí s pomůckami pro ústní hygienu a školitel mu předvede sám na sobě jejich používání. Na základě vyšetření pacient dostane doporučení, jaké má používat pomůcky a získá základní praktické dovednosti. S sebou si pacient odnese kartičku s nákresy, kde v ústech má jakou pomůcku užívat a za "domácí úkol" má, co nejlépe se to naučit.
 V druhé návštěvě (za týden) provedeme kontrolu ústní hygieny pomocí indexů, aby pacient viděl, co se zlepšilo a co ne. Dále provedeme kontrolu používání pomůcek a nacvičíme znovu vše, co není správně. Provedeme odstranění závad, které brání dobré hygieně ( např. převislé výplně, zubní kámen apod.), eventuelně vyměníme vadné výplně. Upřesníme, případně doplníme "domácí úkol".
 Ve třetí návštěvě (za týden) dtto.
 Ve čtvrté návštěvě (za týden) provedeme kontrolu ústní hygieny pomocí indexů, vše by mělo být již v pořádku, bez známek krvácení, zkontrolujeme správné používání všech pomůcek a domluvíme s pacientem příští kontrolu ústní hygieny (za 3 až 6 měsíců).

 Každá znalost nebo dovednost se musí pravidelně procvičovat, aby zůstala zachována, a proto jsou nutné pravidelné kontroly a tréninky ústní hygieny alespoň každého půl roku.


Zpět